מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אחד העם 1856 - 1927

שמו הספרותי של אשר צבי גינצבורג יליד אוקראינה. הוגה רעיון "הציונות הרוחנית. ראה ביצירת מרכז רוחני בארץ את היסוד לקיום אחדות ישראל בתקופת ההתבוללות. ב-1895 פרסם את הקובץ "על פרשת דרכים". ציר לקונגרס הראשון. עלה ארצה ב-1922.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)