מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אהרוני יצחק בן-יוסף חיים, רבי

אהרוני יצחק בן-יוסף חיים, רבי - שכונת רמת אפרים (רמת טיומקין). עלה מפרס לירושלים. הקים ישיבה משלו בשכונת הבוכרים. שאף לגאולת ישראל על-פי דרך התפילה והקבלה. בשנת 1936 בא עם משפחתו לנתניה וקבע את מושבו ברמת טיומקין.ייסד במקום בית כנסת, וזה שימש אחר כך כמקום מחסה ואימונים לחיילי האצ"ל.
נמצא בשכונת רמת אפרים