מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אהרונוביץ יוסף 1877 - 1937

ממנהיגי תנועת "הפועל הצעיר יליד אוקראינה, עלה ארצה ב-1906. מייסד שבועון "הפועל הצעיר" ועורכו. המנהל הראשון של בנק הפועלים. מראשי מפא"י וההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. רעייתו הסופרת דבורה בארון. על שמו נקרא המושב בית יוסף בעמק בית שאן.