מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אבן-עזרא אברהם 1164 - 1089

מן הגדולים שבפרשני המקרא והמשוררים היהודים בספרד. הראשון שכתב את הדקדוק שפת עמנו בעברית ולא בערבית-שפת המדע בימים ההם. עסק בפילוסופיה, במתמטיקה וברפואה. פירושיו מצטיינים בחריפותם ובפשטותם.
נמצא בשכונת בן ציון