מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אבו חצירא ישראל הרב 1890 - 1984

המכונה סידנא בבא סאלי. מן הגדולים שברבני קהילת מרוקו, יליד תפילאלת שבהרי האטלס. היה ראש ישיבה כבר בגיל 17. לפני קום המדינה הגיע פעמיים לארץ הקודש, אך רק בשנת תש"י עלה ארצה. סירב בכל תוקף לקבל עליו כהונת רב עיר ולכן נדד מלוד לירושלים, ולאחר מכן סירב לכהונת "הראשון לציון". לבסוף השתקע בנתיבות ובה נפטר. ידוע היה בעזרתו לכל נצרך.
נמצא בשכונת קרית נורדאו