מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

אבא הלל סילבר

רב רפורמי, יליד ליטא ממנהיגיה הבולטים של התנועה הציונית בארצות-הברית, חבר המשלחת היהודית לאו"ם ב-1947. ניהל מסע הסברה למען הכרזת המדינה. על שמו נקרא כפר-סילבר, מוסד חינוכי ליד אשקלון. אזרח כבוד של העיר נתניה
נמצא בשכונת נאות הרצל