מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

משה לב-עמי

חבר האצ"ל, מזכיר רמת טיומקין פעיל קהילתי תרם לקליטת העלייה בעיר.

יקיר העיר לשנת תשנ"א (1991)

נמצא בשכונת רמת אפרים