מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

מגורי חיים כהן

חבר הכנסת הראשונה עד השישית מטעם תנועת חרות, חבר אצ"ל חבר מועצת העיר נתניה בין השנים 1950-1959 וחבר המועצה הדתית בעיר.
נמצא בשכונת נאות שקד