מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

משעול תמר

תמר אגסי גננת ומחנכת מוערכת, יו"ר תא הגננות בהסתדרות המורים ויו"ר גמלאי המורים והגננות.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)