מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יוסף סמיה

פעיל ציוני בלוב אשר בימי מלחמת העולם השנייה נכלא ע"י כוח הכיבוש האיטלקי במחנה ריכוז בלוב. עם שחרורו המשיך בפעילותו הציונית וסייע בהעלתן של בנות הקהילה היהודית בעירו לארץ.

בשנת 1949 עלה ארצה. בישראל המשיך סמיה להגשים את חלומו וגידל משפחה לתפארת עם 10 ילדים שגדלו לאהבת הארץ וליסודות חזקים של התיישבות, כבוד לזולת, ערבות הדדית וחזרה לחברה, המושרשת היטב לדורות הבאים. בארץ, לאחר שהות קצרה במעברת בית ליד בנה סמיה את ביתו בשיכון ותיקים בנתניה ודאג להקים את בית הכנסת ע"ש רבי יהודה לביא זצ"ל.  

קריאת רחוב על שמו בסמוך לבית הכנסת מסמלת את הדרך אותה הלך מדי יום מביתו עד בית הכנסת בו כיהן כגבאי ועסק בענייני הקהילה עד יומו האחרון.