מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בכר שמחה

אשת חינוך ומפקחת מטעם משרד החינוך הובילה חשיבה פורצת דרך בעבודת גן הילדים באמצעות הטמעת חדשנות יזמות וקידום ההכשרה המקצועית בקרב הצוותים החינוכיים.