מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בן-שלום עובדיה 1923 – 2004

יליד תימן עלה כילד ארצה, ועבר לנתניה לשכונת בן-ציון בראשית שנות ה-30. מצעירותו פעיל ציבור ונציג פועלים. מאנשי המחתרות וההיסתדרות הכללית, מקולטי העליה עם קום המדינה. ממקימי בית הכנסת עץ-חיים. חבר מועצת העירייה בשנים 1960 – 1964. גאוותו הייתה על כך שב-1970 ייסד את האגודה לטיפוח חברה ותרבות בישראל, מאוחר יותר כיהן כנשיא האגודה. מטרתה חשיפת אוצרות רוח ופולקלור מגלויות ישראל, בעיקר העדה התימנית, שימור והנחלת המורשת התרבותית הזו לדורות הבאים. במסגרת האגודה מתקיימים ערבי תרבות ולהם מוזיאון קטן. על פעילותו זכה בתואר יקיר העיר נתניה בשנת תשמ"ו. הרחוב בו הונצח צמוד למקום מגוריו מאז הגיע כילד לכפר נתניה ועד יומו האחרון.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)