מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ההסתדרות החדשה

ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל. נוסדה בחיפה בחנוכה 1920. מקיפה את הרוב המכריע של הפועלים והעובדים בארץ. ההסתדרות היא הפדרציה של הארגונים המקצועיים בארץ-ישראל. מלבד פעילותה להטבת תנאי הפועלים היא פועלת גם בנושאים כגון: כלכלה, קואופורציה, שיכון והתיישבות. התנועה הקיבוצית ומושבי העובדים מסונפים אליה באמצעות המרכז החקלאי. מפעליה הסוציאליים העיקריים הם: קופת החולים המגישה עזרה רפואית לרוב אזרחי הארץ, "משען" וקופות הגמל. כן כוללת ההסתדרות את "הנוער העובד והלומד", את ארגון הספורט "הפועל" ואת "נעמת" על מפעליה הרבים הפזורים בכל יישובי הארץ.
ההסתדרות גובה מחבריה מס אחיד פרוגרסיבי לקיום המוסדות. מ-1995 היא בתהליך ארגון מחדש ושמה מאז: "ההסתדרות החדשה". ההסתדרות היתה למעשה המדינה-בדרך.