מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

קיפניס

שביל בגן ציבורי שמוביל לגשר העליה - הגשר שבין קריית נורדאו לנאות מנחם בגין
נמצא בשכונת קרית נורדאו