מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בר יוחאי, שמעון (רשב"י)

תנא, מתלמידיו של רבי עקיבא. חי במאה השניה לסה"נ בארץ ישראל. הרומאים דנו אותו למיתה על השקפתו הקנאית והפטריוטית, אך הוא הצליח להסתתר במערה עם בנו. מייחסים לו את חיבור ספר "הזוהר". לפי המסורת נקבר במירון, ושם נערכת בל"ג בעומר הילולה לזכרו.
נמצא בשכונת נאות הרצל