מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בית ספר ביאליק - "קן הציפורים"

בית ספר "ביאליק" הוא הביה"ס הראשון שהוקם בנתניה בשנת 1930, בית הספר כלל שלוש כיתות וגן ילדים ושימש בתחילה את כל ילדי היישוב. ככזה הוא תיפקד כבית ספר קהילתי בניהולו של עובד אמיתי, והושם בו דגש על שמירת ערכי התרבות היהודית - ישראלית, תוך שיתוף הקהילה כולה, כך, לדוגמא טקסים שנערכו לקראת החגים היוו אירוע שבו השתתפו לא רק התלמידים והוריהם, אלא גם כל תושבי המקום.
הבניין נבנה ב- 1935, לאחר שבית הספר נדד בדירות שונות. המבנה הגבוה בראש הגבעה שכונה עקב צורתו בפי ילדי הישוב "קן הצפורים" שלט מגבוה על הישוב, הבניין עצמו נבנה עם קומה עליונה אשר שימשה כמקום לתקשורת. לאחרונה הותקנו על מבנה בכניסה לבי"הס ועל מבנה "קן הצפורים" תצלומים קרמיים המתעדים את המבנה בראשיתו.