מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

חורשת הסרג'נטים

בחורשה זו נתלו סרג'נטים בריטים על ידי האצ"ל בשנת 1947, וזאת כנקמה על תלייתם של לוחמי אצ"ל על ידי הבריטים בעקבות פריצת כלא עכו. שמורת היער היחידה בנתניה, שהוכרזה ע"י הבריטים בעקבות זה ניטעו האלונים ולאחר מכן האקליפטוסים.
במקום עץ שיזף שנקרא עץ המשאלות המיוחסים לו סגולות מיוחדות. ניתן למצוא עליו ציונים רבים המדברים על מבקשי המשאלות. מספר פעמים ניסו לגדוע את העץ אך הוא התעורר מחדש.