מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רופין ארתור ד"ר 1876 - 1943

עסקן ציוני וסוציולוג. יליד רוסיה. בשנים 1907-1903 ניהל בברלין את משרד הסטטיסטיקה לענייני היהודים. ב-1907 עלה ארצה והקים ביפו את המשרד הארצישראלי. ממעצבי וממטפחי ההתיישבות הציונית בארץ ישראל על קיבוציה ומושביה.
פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית. כתב חיבור בשלושה כרכים: "הסוציולוגיה של היהודים", "מלחמת היהודים לקיומם" ו"זכרונות". הקים את תנועת "ברית שלום" ועמד בראשה בשנים 1935-1933. היה יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים.
על-שמו כפר רופין בעמק בית שאן ומדרשת רופין בעמק חפר.
נמצא בשכונת קרית נורדאו