מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שרייבר מרדכי ד"ר 1950 - 2000

ד"ר שרייבר היה חבר מועצת העירייה ויו"ר המועצה בקדנציה ה- 11. עיסוקו הציבורי הפוליטי תמיד היה לצד עיסוקו המקצועי כרופא ומנהל מחלקת הילדים בבית חולים לניאדו.
לפוליטיקה נכנס, כאחד מחברי סיעת גל, נכנס ד"ר שרייבר מתוך שליחות ותחושה שמבפנים ישפיע יותר בנושאים חברתיים ציבוריים. במסגרת זו, גם היה פעיל בתחומי נוספים כחבר הנהלת מדרשת "נועם" בה למד, בהנהלת תנועת "בני עקיבא", בה התחנך.
בתחום הרפואה הגדיל את מחלקת הילדים בבית חולים לניאדו והביא אותה להימנות בין המחלקות המובילות בארץ.
בעיסוקיו הרבים כמו בדרך חייו ונועם הליכותיו גילם את המאחד בין אמונות וגישות שונות, בין החומר לרוח והמאחד שבנתינה. בן 49 במותו בשיא פעילותו.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)