מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גולי קניה

אנשי האצ"ל והלח"י פעלו בשנות הארבעים, באופן אקטיבי נגד הבריטים ע"י ביצוע התקפות על משרדי הבולשת ותחנות משטרה. הבריטים הגיבו בתקיפות ורבים מאנשי האצ"ל והלח"י נעצרו ונאסרו ונאסרו. משנת 1944 הוגלו 439 למחנות מעצר במזרח אפריקה (סודן, קניה ואריתראה). ממחנות אלה הצליחו לברוח חלק מהאסירים. לאחר קום המדינה הוחזרו הגולים ארצה.
נמצא בשכונת בן ציון