מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

תנועת הנוער הציוני

ארגון הנוער הציוני-הכללי בתנועה הציונית העולמית, המחנך להגשמה עצמית חלוצית וקיבוצית, מטפח חינוך יהודי, ציוני וחלוצי, וקשור בתנועה הליברלית בישראל.
הוקם בשנת 1931 על-ידי איחודם של ארגוני הנוער הציוניים-הכלליים: "השומר הלאומי", "הרצליה", "הנוער הציוני", "הנוער העברי" ועוד, ארגונים שהתקיימו בארצות השונות בשנות העשרים והשלושים.
חברי "תנועת הנוער הציוני" נטלו חלק בכל פעולות ההתיישבות וכן ב"הגנה" ובצנחנים. הם הקימו יישובים חקלאיים, ובהם: כפר גליקסון, תל יצחק, עין השלושה, הסוללים ומי עמי. כמו כן הקימו חמישה כפרי נוער, ובהם: ניצנים, אלוני יצחק ונווה הדסה.
נמצא בשכונת נאות שקד