מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

תל חי

יישוב עברי בגליל העליון המזרחי. נוסד ב-1918. מקור השם הוא שמו הערבי של המקום: טלחה (עץ השיטה הגדל בסביבה).
בראשיתה התיישבו בה רועים עברים מוותיקי "השומר" ו"הרועה". את האדמה קנה הברון רוטשילד ב-1893, ומרכז היישוב היה ב"חצר" שנבנתה במתכונת בית חוה ב-1907.
במאורעות שפרצו עם הערבים נפגעה תל-חי פעמים מספר. הקרב האחרון היה בי"א באדר 1920. אלפי ערבים תקפו את המקום, ואנשי תל-חי עמדו כנגדם בגבורה. בקרב נפלו שמונה מגנים, ובהם יוסף טרומפלדור. בי"א באדר מדי שנה בשנה עולים אלפים רבים לטקס זיכרון בתל-חי.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)