מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שרעבי (הרש"ש) שלום, רבי

מגדולי המקובלים בתקופתו. נולד בראשית המאה הי"ח בשרעב שבתימן וחי בעיר צנעה. בימי שחרותו עלה ארצב ונתקבל לחבורת המקובלים בישיבת "בית אל" בירושלים. בשנת תקי"א נתמנה לראש ישיבת בית-אל.
נודע כאחד מגדולי החכמים בירושלים. שמו מופיע על שטר התקשרות של חברת "אהבת שלום" עם החיד"א, אלגאזי וחכמים אחרים.
בני ירושלים נוהגים זה שנים רבות להתאסף בישיבת "בית אל" בליל עשרה בטבת וללמוד בספריו.
נמצא בשכונת בן ציון