מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שפרינצק יוסף 1885 - 1959

יו"ר הכנסת. יליד מוסקבה. עלה ארצה ב-1908. ממנהיגי "הפועל הצעיר" ואחר-כך ממנהיגי מפא"י. בזמן מלחמת העולם הראשונה מילא תפקידים רבים וחשובים ביישוב. ממייסדי ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל והמזכיר שלה. נציג ראשון של פועלי ארץ ישראל בהנהלה הציונית, וניהל בה בעיקר את ענייני העלייה והעבודה.
בעתות משבר בין המפלגות היה מן המפשרים והמאחדים. הניח את היסוד לפרלמנטריזם הישראלי. יושב ראש הכנסת למן הכנסת הראשונה ועד פטירתו.