מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שפירא אברהם 1870 - 1965

יליד רוסיה. עלה ב-1881. מהשומרים הראשונים ומראשי המגנים בפתח תקווה במאורעות 1921, 1929, 1933 ו-1936.
נעצר כמה פעמים ע"י הבריטים. מפקד ההגנה המקומית.
היה ידוע באומץ לבו.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)