מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שער עובד בן שלמה 1900 - 1985

מראשוני נתניה. יליד תימן. כבר בצעירותו עלה ארצה, ועמו עוד כמה משפחות שעודדן לעלות.
בארץ החל בחיפוש אחר עבודה תוך נדודים ממקום למקום.
בשנת 1930 נודע לו כי חברת "הנוטע" בנתניה מחפשת פועלים, וכך הגיע לנתניה ובקשיים רבים החל להתערות בה. כאן בא לידי ביטוי כושר מנהיגותו הטבעי. הוא הביא לכאן עוד ועוד משפחות תימנים, ואלה התערו במקום.
שער חבר לי"ד פטקין ולרב ורנר, ויחד הקימו את מוסדות הדת בעיר (משותפים לאשכנזים ולתימנים), בראשם בית הכנסת "שונה הלכות" והכיתות החרדיות (שהיו הבסיס לביה"ס "תחכמוני").
שמר על זכויותיהם של פועלי הפרדס, טיפל בהקמת שכונת בן-ציון ב-1934 ועוד. ב-1936 נבחר לחבר מועצת המושבה מטעם הרשימה הדתית המשותפת לו ולי"ד פטקין. אחר כך חלה ובעקבות זאת החל לעבוד בבית-ספר "ביאליק".
עם יציאתו לגמלאות הקים בהתנדבות "תלמוד תורה" לבני התימנים בשכונת בן-ציון. הוענק לו העיטור: "יקיר העיר נתניה".
נמצא בשכונת בן ציון