מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שער הגיא

ע"ש פתחו של גיא שהוא הכניסה ההיסטורית מן השפלה אל ירושלים (בערבית: באב-אל-ואד). במלחמת העצמאות היה המקום זירה לקרבות מרים על השליטה בדרך חשובה זאת, אשר אובדנה משמעותו: ניתוקה של ירושלים.
כיום זרועים בדרך שלדיהן של משורייני השיירות שהביאו אספקה לירושלים הנצורה, ובדרכם אליה נפגעו ונשרפו.
נמצא בשכונת מרכז העיר (שכונה)