מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שניאור (זלקינד) זלמן 1887 - 1959

משורר ומספר בעברית ובאידיש. יליד ביילורוסיה. חי בליטא, בפולין, בשווייץ ובארה"ב. עלה ארצה ב-1951.
התנער ממורשת היהדות ונתן ביטוי בשירתו לעולם של יצרים באמצעות מוטיבים אירוטיים. הפוגרומים עוררו בו געגועים ליהדות המסורתית ולפשוטי העם. אחרי מלחמת העולם השנייה כתב על השואה. מספריו: "אנשי שקלוב", "פנדרי הגבור", "הגאון והרבי" ו"פרקי יער".
נמצא בשכונת קרית נורדאו