מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שמשון בן מנוח (שדרות)

שופט מבני דן. נזיר, נודע בכוחו העצום. לפי המסופר - גזיזת שיער ראשו ע"י אשתו, דלילה בת הפלישתים, החלישה אותו ואפשרה לפלישתים לגבור עליו. כשנלקח בשבי ונוקרו עיניו, מוטט את עמודי מקדש עזה וקרא: "תמות נפשי עם פלישתים". כך נהרג הוא ופלישתים רבים עמו. (שופטים, פרקים יג-טז).
נמצא בשכונת נאות הרצל