מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

חיה כהן

הגב' חיה כהן הגיעה לנתניה עם בנה לאומי ובעלה חנינה כהן ז"ל, מכפר תבור. בתם אורה (כיום צימבל) נולדה בנתניה ממש בתוך תחום העיר, מחוץ לבית חולים והיא היתה הבת הראשונה של נתניה, והשם שניתן לה היה הבעת תקווה של כל שוכני האוהלים לעתיד מאיר יותר.
משפחת כהן שהיתה בעלת עבר חקלאי, עבדה והדריכה בפרדסנות ועברה כמו כולם את פגעי המלריה והקדחת. בגורל המשפחה היתה זכות להיות בין בעלי אחד מעשרת הבתים הראשונים. כשעובד בן עמי רצה לעשות נפשות וכסף לנתניה, היה מביא את האורחים לביתם הנאה של חנינה וחיה. הגב' כהן היתה פותחת לרווחה חלון אל מול פני הים והאורח היה משתאה ומחליט להשקיע או להשתקע.
כשהם גרו באוהל, על החלקה שהינה היום רח' סמילנסקי מס. 14, כבר היתה רפת בנויה בחצר.
חנינה כהן ז"ל היה ממייסדי בנק "הלואה וחסכון" וחבר הנהלת הבנק. בשנת 1937 פתח את המכולת המפורסמת אשר האכילה את כל הפליטים שהגיעו לעיר.