מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שמעון שיפוני

עלה ארצה בשנת 1931 לכפר קרני חיטין. בעקבות מאורעות תרפ"ט, ניטש הכפר ושמעון עם אחיו אליעזר עברו להרצלייה, לפלוגת בית"ר ומשם ב-1931, כפועלים לנתניה.
כאן, היו בין מייסדי קבוצה של בית"ר שמאוחר יותר ב-1933, עלתה להתיישבות במושב רמת טיומקין.
בצד עבודתו בפיתוח המשק, עבד בעבודות חוץ שונות. היה מהפעילים במושב ואיש הקשר עם המוסדות המיישבים.
ב-1948 עם צרוף רמת טיומקין לנתניה הפך לתושב העיר.
עם בואו לנתניה הצטרף להגנה ב' ואחר-כך ב-1937 לאחר הפילוג בהגנה ב' הצטרף לאצ"ל. באצ"ל היה חבר מן השורה והשתתף בפעולות שונות.
השאיר אחריו אישה, 3 ילדים ונכדים שחלקם מתגוררים בעיר.
יהי זכרו ברוך.