מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

שמעון שיפוני

קורות חיים

עלה ארצה בשנת 1931 לכפר קרני חיטין. בעקבות מאורעות תרפ"ט, ניטש הכפר ושמעון עם אחיו אליעזר עברו להרצלייה, לפלוגת בית"ר ומשם ב-1931, כפועלים לנתניה.
כאן, היו בין מייסדי קבוצה של בית"ר שמאוחר יותר ב-1933, עלתה להתיישבות במושב רמת טיומקין.
בצד עבודתו בפיתוח המשק, עבד בעבודות חוץ שונות. היה מהפעילים במושב ואיש הקשר עם המוסדות המיישבים.
ב-1948 עם צרוף רמת טיומקין לנתניה הפך לתושב העיר.
עם בואו לנתניה הצטרף להגנה ב' ואחר-כך ב-1937 לאחר הפילוג בהגנה ב' הצטרף לאצ"ל. באצ"ל היה חבר מן השורה והשתתף בפעולות שונות.
השאיר אחריו אישה, 3 ילדים ונכדים שחלקם מתגוררים בעיר.
יהי זכרו ברוך.