מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אברהם מנוחין

אברהם עלה לארץ בשנת 1926, הגיע לנתניה ב-1929 עם ארגון "בני בנימין". התגורר 3 שנים באוהלים ובנה עם אחיו את "מאפית-מנוחין". ב-1933 נשא לאישה את אילה ה-"צפתית", כשעסקי המאפיה גדלו, העבירו אותה לאזור התעשיה, אך ב-1958 עברו לענף המלונאות: מלון הסוכנות, עין הים, פלס, יהלום וגרנד יהלום. הם ידועים כנדבנים לחב"ד.