מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

אברהם מנוחין

בן רישה וזאב בן-ציון
מקום לידתו אוקראינה
עלה ארצה ב- 1926
השכלתו חינוך מסורתי בחדר ובישיבה