מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

ישראל דב פטקין

בת זוגו: נחמה פטקין
ילדים: משה פטקין

קורות חיים

מיום שעלה ר' ישראל דב פטקין לנתניה העמיס על שכמו את הדאגה לעניני הדת במושב הצעיר ובמשך שנים רבות היה הוא הלוחם, התובע, הפועל והמפעיל בכל עניני מסורת, צדקה וגמילות חסדים. דמותו היתה חלק מהנוף של המקום. הדר שיבתו, מאור פניו ונכונותו להחלץ לכל מעשה שיש בו משום תועלת לכלל.
תודות ליזמתו ומרצו הרב הוקם בית הכנסת הגדול שהוא שימש נשיאו עד סוף ימיו. היה חבר מועצת העיר בה שקד בעיקר על ענינים הקרובים לליבו: עזרה סוציאלית וצרכים דתיים. ייסד את קופת הגמ"ח "קרן מאיר" ועמד בראשה, היה סנגורם ותומכם של כל קשה-יום וכל מקופח, לא נח ולא שקט עד שמילא מבוקשם.
ר' ישראל דב היה אהוב ומקובל על הציבור שנענה לו תמיד בעין יפה בכל מיני מגביות לצרכי צדקה ומסורת. היה לוחם אמיץ נגד חילול השבת וכל עיתותיו היו קודש לצרכי הכלל עד יומו האחרון.

מתוך "עת עלינו לנתניה" תשי"ד.

אלבום תמונות