מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

חננאל מלר

תאריך לידתו 1936
בת זוגו: חוה מלר
ילדים: בני מלר, גל מלר