מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

ישראלה יהושע בן דורי

תאריך לידתה 1952
בן זוגה: וילי יהושע
ילדים: דנה יהושע, דור יהושע