מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

שלמה בן דורי שוורץ

תאריך לידתו 1920
בת זוגו: תמר בן דורי
ילדים: חנה תבור, ישראלה יהושע