מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שכטרמן צבי 1887 - 1947

עסקן ציוני. יליד פודוליה. תלמיד ישיבה באודסה. השתתף בהגנה היהודית ב-1905.
ב-1924 עלה ארצה. היה חבר ההנהלה של קהילת תל-אביב-יפו, חבר הנהלת "בנק המזרחי", חבר המרכז העולמי של "המזרחי" וגזבר התנועה. ממייסדי העיתון "הצופה" וחבר הנהלתו. ציר לשני קונגרסים.
פעל לקנייה ולריכוז של קרקעות בגוש תל-מונד. ביוזמתו הוקם כפר יעבץ. ייסד מוסדות צדקה ותמך בהם.