מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שטייגר יצחק 1904 - 1936

ממייסדי תנועת הנוער הציוני הכללי ב-1929 ומייסד "הצופה העברי" ב-1927. יליד גליציה. צפה לתנועת הנוער הציוני הכללי עתיד של תנועה עולמית. הוא סבר כי מן הראוי שגם "הציונים הכלליים" - שבאותם ימים היו מאורגנים ב"לאנדסמאנשאפטים" (ארגונים ארציים) - יהיו לתנועה עולמית. שטייגר הביא לידי איחודן של תנועות הנוער הציוני "השומר הלאומי" ו"הרצליה" לתנועה אחת בפולין.
עלה ארצה ב-1934. ערך דו-שבועון ושמו "הנוער הציוני" ועשה להתיישבות קיבוץ אושה. על-שמו קיבוץ תל-יצחק.
נמצא בשכונת נווה איתמר