מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שז"ר (רובשוב) שניאור זלמן 1889 - 1974

נשיאה השלישי של מדינת ישראל, מנהיג, עורך, סופר ונואם מעולה. יליד ביילורוסיה. עלה ארצה ב-1911. פעיל בתנועת "פועלי ציון". ממנהיגי מפא"י, חבר מערכת העיתון "דבר" ועורכו הראשי בשנים 1949-1944. שר החינוך והתרבות הראשון בישראל.
בשנים 1963-1957 יושב ראש הנהלת הסוכנות.
נבחר ב-1963 לנשיאה השלישי של מדינת ישראל. קרוב לחסידות חב"ד, אזרח כבוד של נתניה.
נמצא בשכונת נאות מנחם בגין