מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שווארצבארד שלום 1886 - 1938

יליד בסרביה. בצעירותו היה חבר התנועה הסוציאליסטית. בעת הפוגרום בבלטה שבאוקראינה השתתף בהגנה העצמית של היהודים, ואחר כך נאלץ להימלט משם. הוא נדד באירופה, השתתף בשביתות ונאם באספות. ב-1910 עבר לפריס וייסד עם חבריו את אגודת "בני יעקב", ששמה לה למטרה לנקום את נקמת הדם היהודי השפוך בפוגרומים ברוסיה.
ב-1914 התנדב ללגיון הזרים בצרפת. ב-1916 נפצע וקיבל את העיטור "צלב המלחמה". אחר כך חזר לרוסיה ולחם בשורות הצבא האדום נגד צבאות דניקין. ברוסיה ראה שוב את זוועות הפוגרומים. לאחר שובו לפריס נודע לו כי ראש הפורעים מתגורר שם, והוא גמר אומר לנקום וירה בקוזאק. חבר המושבעים בפריס זיכה אותו.
הוא ניסה להגיע ארצה, אבל הבריטים מנעו זאת ממנו. ב-1937 נסע לדרום אפריקה ונפטר שם כעבור שנה. ב-1967 הועלו עצמותיו ארצה והובאו לקבורה באביחיל.
נמצא בשכונת עין התכלת