מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ש"ץ גרשון 1905 - 1963

ממייסדי בית"ר העולמית בריגה ובלטביה. עלה ארצה בשנת 1926 והצטרף לחבורת "שומרון", שעסקה בסלילת כבישים ובייבוש ביצות. קצין נציבות בית"ר בארץ ונציגה בוועידות בית"ר, יוזם רעיון פלוגות הגיוס של בית"ר. מיוזמיה וממפעיליה של העלייה הבלתי לגלית בתקופת המנדט. ממייסדי ארגון עובדי הציבור והסתדרות העובדים הלאומים. בימי המחתרת קשר קשרים בין בית"ר ללח"י. ממייסדי רמת טיומקין (כיום - בנתניה). מראשוני המתיישבים היהודים בשכונת "התקווה" ו"עזרה" בתל-אביב.
חבר בוועד הפועל ויו"ר מועצת עובדי תל-אביב. ממייסדי ארגון ענף הקולנוע ויו"ר הארגון. חבר "מסדר ז'בוטינסקי" עד יום מותו.
על-שמו פרס של "מסדר ז'בוטינסקי".