מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רמבה אייזיק 1907 - 1969

עיתונאי, איש התנועה הרביזיוניסטית. נולד בקובנה, פולין.
היה פעיל בתנועת בית"ר בפולין ועמד בראש הנהגתה הארצית.
ב-1935 נבחר לחבר ההנהגה העולמית ועבר לפריס. בשנים 1940-1935 היה מזכירו של זאב ז'בוטינסקי. ערך שבועונים רבים בעברית ובאידיש. ב-1940 עלה לארץ ישראל והמשיך את פעילותו במסגרת ההנהגה העולמית של בית"ר.
אחרי מלחמת העולם השנייה נתמנה לעורך העיתון "המשקיף" ולעורך ביטאון תנועת החירות "חירות". נבחר ליושב-ראש אגודת העיתונאים בישראל. כתב ספרים רבים, ובהם: "במחיצתו של ז'בוטינסקי" ו"המגן והאסיר".

רחובות בשכונה