מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רבי עקיבא בן יוסף (המאה השנייה לספירה)

מגדולי התנאים. נשא לאשה את רחל בת כלבא שבוע, שהיה עשיר מופלג. בגלל התנגדות הוריה לנישואיה עם רבי עקיבא עזבה את ביתם, והשניים חיו חיי עוני. בזכות שידוליה של רעייתו החל רבי עקיבא ללמוד בהיותו בן 40.
ראה בבר כוכבא את המלך המשיח, והיה ממארגני המרד ברומאים. רבי עקיבא היה מעשרת הרוגי מלכות.
נמצא בשכונת קריית צאנז