מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

רבי טרפון

תנא בדור שלאחר חורבן הבית השני. התפלמס בהלכה עם רבי עקיבא. מגדולי חכמי יבנה. מעשרת הרוגי מלכות.
נמצא בשכונת פרדס הגדוד