מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ראט משולם, הרב 1875 - 1963

רב ופוסק מפורסם. נואם עממי מעולה. יליד גליציה.
מראשוני הרבנים שהצטרפו ל"מזרחי". חבר הסנאט הרומני. עלה ארצה ב-1944. רבה הראשי של תל-אביב. חבר מועצת הרבנות.
נמצא בשכונת טוברוק