מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

קלוזנר יוסף גדליהו פרופ' 1876 - 1958

הוגה דעות, סופר והיסטוריון. עסקן ונואם ציוני עוד לפני הרצל.
יליד רוסיה. בשנים 1927-1904 עורך "השילוח". ב-1919 עלה ארצה ולמד בבית-מדרש למורים בירושלים. מ-1926 פרופסור לספרות עברית חדשה באוניברסיטה העברית בירושלים.
נלחם למען ציונות שלמה ושלילת הגלות, נשיא ועד הלשון העברית. אזרח כבוד של העיר נתניה.
נמצא בשכונת קריית השרון