מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

קיבוץ גלויות

הרעיון שאוב מן המקרא, והמונח ראשיתו בספרות הרבנית. מאז הקמת המדינה המונח מבטא: עליית עם ישראל כולו לארצו, התקבצות היהודים מכל התפוצות בארץ ישראל, "שיבת ציון".
נמצא בשכונת קריית רבין יצחק