מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

קוק אברהם יצחק הכהן, הרב

הוגה דעות וחוקר, מגדולי התורה בארץ ישראל. יליד לטביה.
עלה ארצה ב-1904. ב-1914 גירשוהו הטורקים מן הארץ, ועד 1919 שהה בשווייץ ובאנגליה. אז שב ארצה ומונה לרב ראשי אשכנזי.
דגל בציונות והוקיר את החלוצים, ועל כך הותקף קשה ע"י חרדים קיצונים. ייסד בירושלים את ישיבת "מרכז הרב". היה מופת לאהבת ישראל וארץ ישראל, חיבר פירוש פילוסופי לסידור התפילה ופסקים.
על-שמו: כפר הרא"ה (ר"ת: הר-ב, א-ברהם, ה-כהן), ישיבה של "בני עקיבא", והוצאת ספרים.